Een ander achterhuis

 

Een verhaal over gevaar en liefde

Willem en Hindertje Drenth woonden toen de oorlog uitbrak met hun twee dochters in een klein boerderijtje aan de Krommewijk aan de rand van Stadskanaal. Deze nederige behuizing in de weidse ruimte van het Groninger land werd in de loop van de oorlog de laatste wijkplaats van een groep joden die zo wist te ontkomen aan deportatie naar de vernietigingskampen van nazi-Duitsland. Daarom kreeg de boerderij later een erenaam: het Stadskanaalster Achterhuis. Willem en Hindertje Drenth waren eenvoudige mensen met een dapper hart, die met groot gevaar voor eigen leven opkwamen voor de vervolgden van hun tijd. Een belangrijke rol speelde ook hun dochter Lammie, die ging werken voor de NSB en zo voor een perfecte dekmantel zorgde. Later werd ze koerierster. Een jong meisje met een leeuwenhart. Zij zal dan ook in de musical een hoofdrol spelen. Op zeker moment zaten er in hun boerderijtje 13 Groninger Joden, 2 uit Duitsland gevluchte dwangarbeiders  en aan het eind van de oorlog vond ook nog een deserteur uit het Duitse leger er een veilig heenkomen.  Want zoals Hindertje Drenth al zei: "het is een kind van God, die kan er ook nog wel bij". Hoe in vredesnaam moest dat allemaal geheim blijven? En hoe moesten al die monden worden gevoed? Het was een huzarenstuk zonder weerga. Al die mensen, al die verschillende karakters, altijd beknot zijn in je vrijheid, altijd leven met het gevaar dat nooit van je wijkt.... het was een bizarre tijd. Overleven kon alleen omdat de achtervolgden elkaars tekortkomingen verdroegen. 'Alles was liefde in dat boerderijtje', zei iemand eens. Ook letterlijk, want dwars door de dreiging van de oorlog heen bloeide aan de Krommewijk de romantiek op. Hoe dat kon? Bekijk straks de even verrassende als ontroerende scènes!

 

Op de pagina staat een schetsje uit Het Stadskanaalster Achterhuis, geschreven door Jan Hof. De illustraties zijn van Geert Schreuder. Eerder opgenomen in  Vrouwen in het verzet 1940-1945(Baarn 1995). Het boekje is gerealiseerd door Herinneringscentrum Kamp Westerbork.  Op deze site komt U, met toestemming van auteur en opdrachtgever,  teksten en schetsjes uit het "Stadskanaalster Achterhuis" tegen.

 

 

Scholtemedia